ORBEA - rozwój, rozwój, rozwój...

Otwarty dostęp

W 2021 roku Orbea rozszerzyła swoją strukturę o 170 nowych miejsc pracy, które weszły w skład jej grupy. Dzięki temu baskijska firma przyspiesza jeszcze mocniej niż dotychczas.


Jak donosi Orbea Na dorocznym spotkaniu, które odbyło się w sobotę 7 maja zdołała zakończyć swój szósty rok wzrostu w 2021 r., dzięki czemu oznaczało wzrost wyników w stosunku do 2020 r. aż o 41 proc. z czego aż 40% stanowią elektryki. 
 


Baskijska firma stworzyła dodatkowe 170 miejsc pracy, a do 2022 r. zamierza urosnąć o kolejne 24% i z wielkim optymizmem spogląda w przyszłość.

Orbea z roku na rok konsoliduje swoje postępy, pomimo trudności związanych z obecnym scenariuszem międzynarodowego rynku rowerowego. Większość jego obrotów w 2021 r. (81%) pochodziła z rynków zagranicznych.

ZYSKI 40,7 MILIONÓW

Po opodatkowaniu i przekształceniach Orbea zarobiła 40,7 mln euro, co według oświadczenia firmy implikuje „znaczne wzmocnienie” własnych zasobów, co pozwoli jej „bezpiecznie stawić czoła wszystkim projektom, do których firma planuje się podejść kontynuować zdobywanie pozycji na rynku”.

Wśród tych projektów Orbea wskazuje na rozbudowę swoich zdolności produkcyjnych i logistycznych, a także rozwój najnowocześniejszych rozwiązań technologicznych oraz podnoszenie kompetencji osób, wśród pracowników.
 

 

SPÓŁDZIELNIA A MIMO TO BLISKO 1000 PRACOWNIKÓW
 

 

 


Dokładniej mówiąc, Orbea stworzyła łącznie 170 nowych miejsc pracy w 2021 r., z czego 80% powstało w samym Kraju Basków. Te 170 nowych miejsc pracy pozwoliło mu skonsolidować siłę roboczą prawie 1000 pracowników.

W oświadczeniu firmy podkreśla również, że kooperacyjny charakter firmy pozwolił jej „lepiej i elastyczniej dostosowywać się do nowych globalnych scenariuszy”. A to dzięki doskonałej organizacji w postaci spółdzielni.  
 

Pierwsi spółdzielcy Orbea podczas spotkania w nowych realiach

 

Przypisy