Dołącz do czytelników
Brak wyników

Porady

30 kwietnia 2019

NR 26 (Listopad 2018)

Syndrom pasma biodrowo-piszczelowego

336

Zespół pasma biodrowo-piszczelowego (iliotibial band syndrome – ITBS), znany również jako zespół tarcia pasma biodrowo-piszczelowego, potocznie nazywany „kolanem biegacza”, jest jednym z najczęstszych urazów przeciążeniowych u biegaczy (15–24%). Znacznie mniej mówi się o występowaniu ITBS u kolarzy.

Powodem tego jest inny wzorzec ruchu występujący podczas wysiłku na rowerze, a także mniejsza liczba sportowców uprawiających kolarstwo. Problem ten pojawia się zarówno u profesjonalnie trenujących kolarzy, jak i amatorów. Dysfunkcja jest bardzo charakterystyczna, ponieważ przebiega na znacznym obszarze, a przyczyny są umiejscowione często poza miejscem występowania bólu. Pasmo biodrowo-piszczelowe jest nieelastyczną, kolagenową strukturą o szerokości 5–6 cm należącą do bocznej części powięzi szerokiej, rozchodzącą się pomiędzy górną częścią miednicy a stawem kolanowym.

Górna część przyczepia się do grzebienia kości biodrowej, gdzie włókna zlewają się z pasmami ścięgnistymi mięśni napinacza powięzi szerokiej, pośladkowego średniego oraz wielkiego. Pasmo biodrowo-piszczelowe przebiega wzdłuż bocznej powierzchni uda, przyczepiając się do kresy chropowatej kości udowej, kłykcia bocznego kości udowej, troczków bocznych rzepki i guzka Gerdy’ego (rys. 1).

 

 1. Pasmo biodrowo-piszczelowe (ITB) rozciąga się między górną częścią miednicy a boczną powierzchnią stawu kolanowego
 2. 3. Prawidłowa pozycja do jazdy indywidualnej na czas lub triathlonu

 

PRZYCZYNY I OBJAWY

Początkowo za przyczynę ITBS podawano konflikt między pasmem biodrowo-piszczelowym a leżącym poniżej nadkłykciem kości udowej. Tarcie lub uwięźnięcie pojawia się podczas powtarzających ruchów zgięcia i wyprostu w stawie, powodując stan zapalny, ból i ograniczenie ruchomości w okolicznych strukturach. Do tarcia dochodzi przy stawie kolanowym zgiętym do lub poniżej 30°. Ostatnie badania oparte na wynikach rezonansu magnetycznego dowiodły, że główną nieprawidłowością jest obecność płynu w kaletce znajdującej się pomiędzy ścięgnem a nadkłykciem bocznym kości udowej, natomiast samo ścięgno pozostaje nienaruszone. Wskazuje to, że patologia ta nie jest zmianą przeciążeniową. Istnieje również hipoteza, że bezpośrednią przyczyną dolegliwości bólowych w tym obszarze jest docisk napiętego i skróconego pasma na tkankę tłuszczową o dużym unaczynieniu i unerwieniu, leżącą w okolicach nadkłykcia bocznego kości udowej.

Powyższe teorie łączy fakt, że czynnikami predysponującymi do powstania ITBS są:

 • nadmiernie napięte i skrócone pasmo biodrowo-piszczelowe,
 • nadmierna eksploatacja tych samych grup mięśniowych i powtarzalność ruchów,
 • dysbalans mięśni czworogłowego i kulszowo-goleniowych,
 • osłabienie odwodzicieli stawu biodrowego (zwłaszcza pośladkowego średniego),
 • szpotawe ustawienie stopy,
 • nadmiernie boczne pochylenie miednicy,
 • koślawość kolan,
 • brak regeneracji biernej i czynnej,
 • nieprawidłowa pozycja na rowerze,
 • nieprawidłowa technika jazdy,
 • gwałtowne zwiększenie intensywności treningu.

Zespół pasma biodrowo-piszczelowego objawia się bólem odczuwanym ponad brzegiem bocznym stawu kolanowego, który zwiększa się podczas aktywności, a maleje wraz z jej zaprzestaniem. Najczęściej występuje w sportach, w których dochodzi do częstych ruchów zginania i prostowania w stawie kolanowym (najsilniejsze objawy pojawiają się przy zgięciu wynoszącym 20–30°). Całkowity wyprost kończyny dolnej powoduje chwilowe ustąpienie objawów. Podczas badania ponad nadkłykciem bocznym kości udowej, 2–3 cm powyżej linii bocznej stawu występuje nadwrażliwość uciskowa, można również wyczuć krepitację, a w skrajnych przypadkach opuchliznę.

 

 1. Techniki tkanek miękkich – kompresja niedokrwienna
 2. Zastosowanie systemu kompresyjno-chłodzącego Aplikacja mięśniowa wzdłuż przebiegu ITB (ze względu na technikę aplikacji) oraz poprzeczne aplikacje powięziowe
 3. Pozycja do rozciągania napiętego ITB 
 4. Wzmacnianie mięśnia pośladkowego średniego poprzez uniesienie miednicy na schodku (noga podporowa z ITB)
 5. Wzmacnianie mięśnia pośladkowego średniego oraz pośladkowego wielkiego poprzez wyprost i oporowe odwiedzenie w stawie biodrowym

 

ZESPÓŁ PASMA BIODROWO-PISZCZELOWEGO W KOLARSTWIE

Przeciążenie pasma biodrowo-piszczelowego jest jednym z częstszych urazów w kolarstwie. Specyfika pracy kończyn dolnych opierająca się na powtarzalności ruchów zginania i prostowania w stawie kolanowym podczas pedałowania w trakcie jednostki treningowej (dochodzącej nawet do 200 000 powtórzeń) predysponuje do powstania opisanej patologii. Również praca w jednej pozycji i eksploatowanie tych samych grup mięśniowych sprzyja ich nadmiernemu napięciu i powstaniu dysbalansu mięśniowego. Bardzo ważne w zapobieganiu ITBS jest prawidłowe ustawienie roweru, zwłaszcza siodełka oraz bloków, co wpływa na technikę jazdy, a także pozycję i kąt w stawie kolanowym w trakcie ruchu pedałowania, ponieważ wspomniane 30° zgięcia nasila tarcie w okolicy nadkłykcia bocznego ko...

Dalsza część jest dostępna dla użytkowników z wykupionym planem

Przypisy