Dołącz do czytelników
Brak wyników

Porady

29 czerwca 2019

Trening fizyczny i wybrane elementy fizjologii wysiłków

252

Fizyczny trening sportowy

Fizyczny trening sportowy definiowany jest jako proces świadomie kierowanego rozwoju wydolności fizycznej oraz umiejętności ruchowych i taktycznych w celu osiągania jak największych sukcesów sportowych [1]. Poprzez systematyczny trening fizyczny możliwe są do wytworzenia zarówno strukturalne, jak i funkcjonalne zmiany adaptacyjne, których charakter zależny jest od rodzaju zastosowanego bodźca, jego intensywności i czasu trwania [2, 3]. 
Istotne znaczenie ma również okres przerwy pomiędzy treningami, niezbędny z punktu widzenia pełnej odbudowy zmian zmęczeniowych, będących wynikiem danej pracy [4]. Nieodłącznym elementem procesu treningowego jest kontrola zmian adaptacyjnych organizmu, bez której niemożliwe jest prowadzenie w pełni kompleksowego procesu sportowego. Testy wysiłkowe, prócz sprawdzenia poziomu danej wydolności, określenia przydatności czy predyspozycji do wykonywania danej dyscypliny sportowej, mają również na celu wspomaganie procesu treningowego i zbieranie szerokiego zakresu informacji dotyczących stanu, ale również kierunku adaptacji organizmu człowieka. W fizjologii wysiłku w zależności od tego, którą cechę chcemy poddać kontroli, stosowane są testy oceniające moc i pojemność tlenową, moc i pojemność b...

Dalsza część jest dostępna dla użytkowników z wykupionym planem

Przypisy