Dołącz do czytelników
Brak wyników

Temat

25 października 2019

Regulamin Małopolska MTB FILM FESTIVAL 2019

294

 

REGULAMIN

MTB FILM FESTIVAL 2019 

 

Tegoroczny Małopolska MTB FILM FESTIVAL odbędzie się w dniu 21 listopada 2019 w Kinie Kijów.Centrum w Krakowie. Celem Festiwalu jest przegląd i promocja polskich i zagranicznych filmów rowerowych o tematyce MTB. Festiwal prezentuje filmy w dwóch konkursach amatorskim oraz profesjonalnym. Dodatkową nie filmową kategorią jest „bikeBoard Zdjęcie Roku MTB”.
Organizatorem wydarzenia jest Fundacja Silva Rerum.
Głównym partnerem festiwalu jest Małopolska.

 

 

SEKCJE KONKURSOWE

MTB Film Roku 2019 
Amatorski Rowerowy Film Roku 2019 
bikeBoard MTB Zdjęcie Roku 2019 

 
WYMOGI KONKURSOWE

1. W konkursie profesjonalnym MTB Film Roku 2019 wszystkie prezentowane filmy powinny mieć premierę filmu w dniu festiwalu, ale nie jest to bezwzględnie wymagane. Filmy powinny być zrealizowane w 2019 roku.
2. W konkursie Amatorski Rowerowy Film Roku 2019, premiera nie jest wymagana, wymagane jest przesłanie filmu do organizatora w celu upublicznienia go na oficjalnym profilu imprezy i poddaniu ocenie społeczności festiwalowej oraz jury. Filmy, które uzyskają największe wsparcie medialne na facebooku (najwięcej „polubień”, komentarzy oraz wyświetleń) wyemitowane zostaną w dniu Festiwalu na dużym ekranie. Spośród wyselekcjonowanych filmów wybrany zostanie zwycięzca kategorii amatorskiej.
3. Uczestnicy konkursu bikeBoard MTB Zdjęcie Roku 2019 przesyłają zdjęcia do organizatora w celu upublicznienia ich na oficjalnym profilu imprezy. Spośród najpopularniejszych zdjęć (najwięcej „polubień” i komentarzy) oraz głosów Jury wybranych zostanie po 10 fotografii, które wyeksponowane zostaną w dniu Festiwalu w holu Kina Kijów.Centrum. Jury festiwalowe wyłoni z nich BikeBoard MTB Zdjęcie Roku 2019.

 
WERSJE JĘZYKOWE


Kopie filmowe innym języku niż polski muszą posiadać napisy w języku angielskim (nie dotyczy filmów, których językiem oryginalnym jest język angielski).
 

 

SELEKCJA


Festiwal w 2019 roku nie pobiera opłat za zgłoszenie filmów.

Terminy zgłaszania filmów do selekcji:

MTB Film Roku: specjalne zaproszenia do udziału zgłoszenia nie później niż 14.11.2019
Amatorski Film Roku: od 1.10 do 14.11.2019
bikeBoard Rowerowe Zdjęcie Roku: od 1.10 do 14.11.2019

Filmy oraz zdjęcia do selekcji zgłaszać należy w następujący sposób:

a.) Wypełniając kartę zgłoszenia dostępną pod adresem agencja@zooteka.com.pl
b.) Wysyłając pliki z filmem na wskazany w karcie adres. Szczegóły techniczne dotyczące przesyłania plików oraz linku zawiera karta zgłoszenia.
 
1. O dopuszczeniu lub odrzuceniu filmu do programu zgłaszający zostaną poinformowani w ciągu 7 dni od przesłania filmu pocztą elektroniczną.
2. Amatorskie filmy i oraz wszystkie zdjęcia wybrane do konkursu umieszczane będą na bieżąco na fanpage’u Facebook Zooteka oraz publikowane na stronie wydarzenia Małopolska MTB Film Festival 2019. 
3. Lista filmów zaproszonych do festiwalu ogłaszana będzie na bieżąco na stronie wydarzenia Małopolska MTB Film Festival 2019 na facebooku.  
4. Po otrzymaniu informacji o zakwalifikowaniu filmu do programu festiwalu, zgłaszający zobowiązany jest do dostarczenia materiałów dotyczących filmu (m.in. zdjęć z filmu, zdjęcia i biografii reżysera, informacji technicznych) wg listy określonej w formularzu zgłoszeniowym.
 
Wszelkich dodatkowych informacji udziela biuro festiwalu:
agencja@zooteka.com.pl 

 


PROJEKCJE FESTIWALOWE

1. Po otrzymaniu informacji o zakwalifikowaniu filmu do pokazów festiwalowych oraz zaakceptowaniu jej przez producenta, zgłaszający zobowiązuje się nie wycofać filmu z festiwalu.
2. Amatorskie filmy zakwalifikowane do konkursu zostają automatycznie umieszczone na profilu imprezy udostępnione użytkownikom facebooka do oceny. 

 
NAGRODY

MTB Film Roku 

1 miejsce 
Statuetka Małopolska MTB Film Festiwal 2019, 2000 zł oraz kamera GoPro HERO8 Black 
2 miejsce 
Statuetka Małopolska MTB Film Festiwal 2019 oraz nagrody rzeczowe od sponsorów festiwalu w tym kamera HERO8 Silver 

3 miejsce
Statuetka MTB Film Festiwal oraz nagrody rzeczowe od sponsorów festiwalu

Amatorski Film Roku 
Statuetka MTB Film Festiwal 2019 oraz nagrody rzeczowe od sponsorów festiwalu w tym kamera HERO8 White

BikeBoard Rowerowe Zdjęcie Roku 
Statuetka BikeBoard Rowerowe Zdjęcie Roku 2019, 1000 zł w gotówce, nagrody od sponsorów oraz wyróżnienie w magazynie BikeBoard

Małopolska Nagroda Dodatkowa 
500 zł za najlepsze zdjęcie wykonane na terenie Małopolski.


PROMOCJA


1. Zgłaszający wyraża zgodę na publikację informacji o filmie na stronie wydarzenia, w oficjalnych drukach i materiałach prasowych.
2. Organizatorzy w celach promocyjnych mogą udostępnić mediom, stacjom telewizyjnym oraz partnerskim portalom internetowym zdjęcia konkursowe oraz materiały o filmach (w tym zdjęcia), zwiastun filmu (trailer) lub fragmenty filmu przesłane przez producenta, na zasadach zawartych w karcie zgłoszenia online.

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE


1. Zakwalifikowane do konkursu filmy udostępniane są organizatorom festiwalu bezpłatnie.
2. O dopuszczeniu zgłoszonego filmu do udziału w projekcjach festiwalowych decyduje Dyrektor Festiwalu.
3. Organizatorzy nie zakładają możliwości odwołania się od decyzji Dyrektora Festiwalu.
4. Filmy zgłaszane do selekcji poprzednich edycji festiwalu nie będą brane pod uwagę.
5. W przypadku filmów o wyjątkowych walorach artystycznych organizatorzy mogą odstąpić od wymogów regulaminowych. 
6. Zgłoszenie filmu do udziału w Festiwalu Filmów Rowerowych jest równoznaczne z przyjęciem zasad niniejszego Regulaminu.
7. We wszystkich sprawach nieobjętych niniejszym Regulaminem decydują organizatorzy reprezentowani przez Dyrektora Festiwalu.
8.  Konkursy filmowe, których warunki zostały określone przez Festiwal powyżej, nie są „grą losową”, „loterią fantową”, „zakładem wzajemnym” ani „loterią promocyjną”, których wynik zależy od przypadku (przeprowadzenie losowania) w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 29 lipca 1992 r. o grach losowych i zakładach wzajemnych (Dz. U. nr 62, poz. 341 z póz. zm.).
9. Zgłoszenie filmu do udziału w Festiwalu jest równoznaczne z:
    •    przyjęciem zasad niniejszego Regulaminu
    •    wyrażeniem zgody przez osoby uczestniczące, na przetwarzanie przez Festiwal ich danych osobowych na potrzeby selekcji oraz w celach marketingowych Festiwalu.
10. Organizatorzy Festiwalu nie odpowiadają za naruszenia praw osób trzecich powstałe w związku z korzystaniem z nadesłanych utworów, chyba, że naruszenie jest wyłącznie zawinione przez Organizatora. W tym zakresie zgłaszający film zwalnia Organizatora od odpowiedzialności.

 

 

Przypisy